You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Unieke aanpak

Ik houd er aan om u op verschillende tijdstippen tijdens het jaar te informeren en te adviseren over de toestand van uw onderneming in kwestie, zowel economisch als fiscaal, zodat tijdig bijsturen geen probleem kan zijn. Advies is heel belangrijk om op de juiste momenten de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is heel belangrijk om zo kort mogelijk op de bal te spelen zodat de boekhoudkundige gegevens niet louter een momentopname zijn, maar een instrument om correcte en tijdige beslissingen te kunnen nemen.

  • Patricia Kaufmann
  • uw vertrouwenspersoon

In dit streven naar kwaliteit wordt ook de digitale revolutie niet uit het oog verloren. Reeds jaar en dag worden diverse aangiften via internet verwerkt, wordt er gewerkt met een online boekhoudpakket dat desgewenst ook door u gebruikt kan worden en wordt digitale gegevensuitwisseling meer dan ooit belangrijk.

Contacteer mij voor een vrijblijvend gesprek!