You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uw garantie

Ik ben ingeschreven op het tableau van het ITAA als fiscaal accountant onder het nummer 10.708.089. Ook de vennootschap P.K.C. (Patricia Kaufmann Consulting) is erkend bij het ITAA onder het nummer 50.661.581.

ITAA is de afkorting van “Institute for Tax Advisors & Accountants”. Het ITAA is een fusieproject tussen het IAB en het BIBF dat bekrachtigd werd volgens de wet van 17 maart 2019.
Voor verder inlichtingen over het ITAA zie www.itaa.be

Als fiscaal accountant volg ik jaarlijks heel wat opleidingen in het kader van de permanente vorming. Deze beroepsvervolmaking is voor u een garantie dat u bijgestaan wordt door een fiscaal accountant die is ingeschreven in het openbaar register van het ITAA en die op de hoogte is van de recentste evolutie inzake boekhouding, fiscaliteit, vennootschapsrecht, sociaal recht ….

ITAA