You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uw garantie

Ik ben ingeschreven op het tableau van het B.I.B.F onder het nummer 205300. Ook de vennootschap P.K.C. (Patricia Kaufmann Consulting) is erkend bij het BIBF onder het nummer 70003179. Mijn beroepstitel is “erkend boekhouder-fiscalist B.I.B.F.”.

BIBF staat voor Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten werd opgericht bij koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder. De wet van 22 april 1999 heeft er voor gezorgd dat tevens de titel van erkend fiscalist beschermd is. BIBF is het instituut dat er over waakt dat de aangesloten leden met erkenning en kennis van zaken werken.
Meer informatie over het beroepsinstituut vindt u op www.bibf.be

Als erkend boekhouder-fiscalist volg ik jaarlijks heel wat opleidingen in het kader van de permanente vorming. Deze beroepsvervolmaking is voor u een garantie dat u bijgestaan wordt door een erkend boekhouder-fiscalist die op de hoogte is van de recentste evolutie inzake boekhouding, fiscaliteit, vennootschapsrecht, sociaal recht ….

IPCF